Resources and exercises for students following Aberystwyth University's "fast track" Entry level course. Lots of flashcards, and other revision tools for students at all levels. For the second half of Cwrs Sylfaenol, (Units 29 to 63). Adnoddau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Mynediad dwys Prifysgol Aberystwyth. Llawer o gardiau fflach ac offer adolygu eraill i ddysgwyr o bob lefel. Am ail hanner Cwrs Sylfaenol (Unedau 29 i 63).

Resources and exercises for students following Aberystwyth University's "fast track" Foundation level course.Adnoddau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Sylfaen dwys Prifysgol Aberystwyth.

Adnoddau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Canolradd dwys Prifysgol Aberystwyth.Resources and exercises for students following Aberystwyth University's intensive Intermediate level course.

Adnoddau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Uwch 1 Dwys Prifysgol Aberystwyth. / Resources and exercises for students following Aberystwyth University's Advanced 1 Intensive course.

Cwrs ar lefel Uwch 2. Mae darnau sain i gefnogi'r cwrs yma, ac mae cardiau fflach i helpu dysgu geirfa pob uned, gyda mwy o gardiau i helpu adolygu geirfa pob 5 uned. Mwynhewch!

Ymarferion a gweithgareddau sy'n ategu at y modiwl Cymraeg Graenus 1 a gynigir fel rhan o ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth.

Lluniwyd y modiwl hwn i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith fel y gallant drafod pynciau cymhleth mewn sefyllfaoedd busnes a phroffesiynol yn y Gymraeg.