Hyfedredd Galwedigaethol / Vocational Proficiency: Pob aelod

Ffilteri

Uned 1: Confensiynau sillafu; llunio llythyr o werthfawrogiad

Cwis Cwis Ymarfer acenion 1

Cwis Cwis Ymarfer yr acen grom (y to bach) mewn geiriau unsill 1

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer yr acen grom (y to bach) mewn geiriau unsill 2

Cwis Cwis Ymarfer dyblu 'n' ac 'r'

Uned 2 - Morffoleg y Gymraeg; ysgrifennu llythyr yn mynegi diddordeb

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer acenion 2

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ffurfio'r lluosog trwy newid llafariad

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ffurfiau benywaidd enwau gwrywaidd unigol

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ffurfio'r lluosog trwy ychwanegu terfyniad

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer trawsnewid geiriau

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Dyfalwch genedl enwau haniaethol

Uned 4: Adolygu

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer gwahanol ffurfiau'r fannod

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Adolygu acenion

Uned 5

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Y cymal perthynol 1

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Y cymal perthynol 2

Uned 7: Adolygu

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Adolygu acenion

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ffurfio'r lluosog

Uned 9

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer rhifolion o flaen enwau

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer trefnolion

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer lluosogolion

Uned 10

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer y ferf gryno

Uned 11: Adolygu

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Ymarfer prawfddarllen

Cwis 'Hot Potatoes' Cwis 'Hot Potatoes' Trawsnewid geiriau