Ffeiliau Sain y Darnau Darllen

Fersiynau i'w lawrlwytho yw'r rhain. Mae'r fersiynau gyda'r sgriptiau yn slotiau'r unedau.

These are versions to download. The versions with the scripts are in the slots of the individual units.