Croeso i Gwrs Cymraeg Proffesiynol 1

Bwriedir y modiwl Cymraeg Proffesiynol 1 i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith fel y gallant drafod pynciau cymhleth mewn sefyllfaoedd busnes a phroffesiynol yn y Gymraeg. Rhoir sylw arbennig i ramadeg y Gymraeg, sgiliau cyfieithu, chyfansoddi dogfennau a llunio llythyrau ac e-byst yn ymwneud â byd busnes. Ar yr un pryd, nid anghofir sgiliau darllen, deall a thrafod.(There are no discussion topics yet in this forum)