Uned 8

Newidiwch y stori i'r trydydd person | Change the story to the third person:

Codais i am saith o'r gloch a gwnes i'r gwely. Gwnes i dost i frecwast, a gwnes i baned o de. Bwytais i frecwast a ces i gawod. Yna es i i'r gwaith yn y swyddfa. Gwnes i waith ar y cyfrifiadur. Gwnes i alwadau ffôn. Gwnaeth Gill baned o de i fi i ginio a gwnes i frechdan ham. Bwytais i ginio ac wedyn gwnes i'r llestri.

Newidiwch y stori:

1. Beth wnaeth John?

2. Beth wnaeth Sian?

Ysgrifennwch dau stori ar ddarn o bapur, un ar gyfer John ac un ar gyfer Sian.

Wrtie two stories on a piece of paper, one for John and one for Sian

 Ymarfer Gwnes i'r....File

Last modified: Tuesday, 29 August 2017, 9:39 AM