Uned 11

Negyddol

Newidiwch y frawddeg i'r negyddol. Change the statement to the negative. Ysgrifennwch yr ateb ar ddarn o bapur.

Felly,

Chwaraeais i snwcer - Chwaraeais i ddim snwcer

1. Garddiodd hi yn y bore

2. Rhedodd e yn y parc

3. Bwyton ni'r pwdin

4. Talon nhw'r bil ffôn

5. Coginiaist ti swper hyfryd

6. Prynoch chi'r car coch

7. Defnyddiais i'r map

8. Gwnaeth e'r gwaith cartref

9. Gwethais i'r tŷ

Last modified: Thursday, 8 June 2017, 12:20 PM