Mynd a Gwneud

Rhediad y berfau "mynd" a "gwneud". Mae'r ymarfer yma yn gweithio yn dda fel "Space Race". Conjugations of the verbs "mynd" (to go) and "gwneud" (to do/to make). This exercise works well on "Space Race".

Last modified: Saturday, 20 October 2012, 1:42 PM