Cwrs Uwch Ceredigion (cwrslyfr)

Diben yr unedau yn y cwrs hwn yw adolygu ac ymestyn yr eirfa a’r patrymau a ddysgwyd (which were learnt) yn ystod Cwrs Sylfaenol Ceredigion a’r Cwrs Pellach, tra’n cyflwyno sefyllfaoedd cyfathrebol (communicative situations) newydd. Dylai’r rhain fod o ddiddordeb mawr i bobl sydd mewn swyddi lle maen nhw’n dod i gysylltiad uniongyrchol (direct contact) â’r cyhoedd. Bwriedir i’r cwrs hwn fod yn gam cynta i’r myfyrwyr sydd eisiau sefyll Arholiad Defnyddio’r Gymraeg: Uwch Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Ac felly, dewisir gweithgareddau sy’n cyd-fynd â maes llafur yr arholiad hwnnw. Ond dylai’r rhai sydd ddim â’u bryd ar ennill cymwysterau uwch (advanced qualifications) fod ar ei ennill (benefit) hefyd.

Click 05-Cwrs-Uwch-Ceredigion-2018.pdf link to view the file.