Uned 1 - Darn Darllen 1 - Trwyn a thraed

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon. An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Meddai athrawes wrth ddosbarth o blant bach, “Cofiwch fod yn ddiolchgar. Dych chi’n lwcus iawn. Mae ’da chi lygaid i weld, clustiau i glywed, traed i redeg, trwyn i wynto. Dylech chi fod yn ddiolchgar amdanyn nhw.” “Mae rhywbeth yn bod arna i,” meddai un o’r plant. “Fy nhrwyn i sy’n rhedeg a fy nhraed i sy’n gwynto!”