Uned 1 - Darn Darllen 2 - Genyn a dislecsia

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Genyn o bosib yn achosi dyslecsia
Mae ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd wedi darganfod genyn sy’n rhannol gyfrifol am ddyslecsia mewn plant.
Bydd gwaith ymchwil yn canolbwyntio nawr ar sut mae’r genyn yn gweithio yn yr ymennydd er mwyn amharu ar y darllen a’r ysgrifennu. Nawr mae’r tîm yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i gymryd rhan yn yr ymchwil. Arweinydd y tîm yw’r Athro Julie Williams. Meddai, “Dyn ni’n gwybod ers rhai blynyddoedd bod ’na enyn ar grômosom chwech sy’n rhoi’r tueddiad i ddatblygu dyslecsia. Dyn ni wedi bod yn chwilio am y genyn yma. Darganfyddon ni nifer o wahaniaethau DNA mewn plant sydd â dyslecsia.” Dwedodd hi fod llawer o wahaniaethau yn dod o un genyn yn arbennig. “Dyn ni eisiau darganfod sut mae’r genyn ’ma yn gweithredu a sut mae’n cyfrannu at ddyslecsia.”
Cymru’r Byd