Uned 2 - Darn Darllen 1 - Dynion ar y trên

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Roedd dau ddyn yn siarad Cymraeg â’i gilydd ar y trên. Yn y cornel arall roedd dyn mewn siwt ddu yn darllen y Daily Telegraph. Ar ôl iddo fe orffen darllen cododd e ei ben. “Ydych chi moyn gweld y papur?” meddai fe wrth y ddau arall. “Wel,” meddai un ohonyn nhw yn ôl, “Dych chi’n siarad Cymraeg. Ro’n i’n meddwl taw gŵr bonheddig o’ch chi!”