Uned 2 - Darn Darllen 2 - Hanes yn yr Atig

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

HANES CYMRU YN YR ATIG?
Efallai bod pethau yr ydych chi ar fin eu taflu yn werthfawr – o leiaf i Wasanaeth Addysg Amgueddfeydd ac Orielau Cymru. Wrth i’r gwasanaeth yna ddathlu ei benblwydd yn 50 oed, mae wedi lansio apêl am drugareddau’r pum degawd diwethaf i osod y sail ar gyfer casgliadau hanesyddol y dyfodol.
Mae’r Gwasanaeth nawr wedi gwneud cais i bobl arbed pob math o bethau, o hen beiriannau cyfri i deganau, o offer coginio i ddarnau cyfrifiadurol, a’u hanfon atyn nhw. Y pethau y mae pawb yn eu cofio o’u plentyndod, eu harddegau neu eu hugeiniau fydd y dystiolaeth o hanes cymdeithasol y cyfnodau hynny, ac maen nhw hyd yn oed yn cynnwys pethau diweddar sydd ddim yn ymddangos fel `hanes’ i’r rhan fwya o bobl.
Bydd y pethau hyn yn cael eu hychwanegu at ased mwya’r Gwasanaeth, sef y Casgliad Benthyg. Dyma’r unig gasgliad o’r fath sy’n gwasanaethu cenedl gyfan. Gyda mwy na 15,000 o eitemau’n perthyn iddo, mae’n bosib mai hwn yw’r mwya yn y byd. Beth sy’n gwneud y casgliad yn arbennig yw bod ysgolion a mudiadau yn gallu benthyg y gwrthrychau ac yna eu trin a’u trafod
Mae Uwch Swyddog Addysg yr Amgueddfeydd, Geraint Price, yn gobeithio hefyd y bydd yr apêl yn tynnu sylw at bwysigrwydd yr egwyddor o ddysgu trwy bethau a dysgu trwy gyffwrdd.
Golwg