Uned 3 - Darn Darllen 2 - Y Barcut

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Llygaid sy’n gweld popeth yw ‘llygaid barcut’. Mae’r dywediad yn gyffredin, ond mae’r barcut yn aderyn prin iawn. Dim ond yng Nghymru mae e wedi goroesi. Diflannodd e o Loegr tua’r flwyddyn 1870, ac erbyn dechrau’r ganrif roedd yr un peth wedi digwydd yn yr Alban. Yn 1945 dim ond pum pâr oedd ar ôl. Ond ers hynny mae pethau wedi gwella’n raddol; yn 1987, roedd tua 120 o’r adar hyn ar gael a 40 o barau yn nythu, ac erbyn hyn, mae’r nifer o barau wedi codi i dros 600. Mae’r barcut yn hawdd ei nabod oherwydd ei gwt fforchog sy’n wahanol i gwt ei berthynas agos – y boda.

Geirfa
barcut (g)/ barcutiaid - kite/s
dywediad (g)/ dywediadau - saying/s
cyffredin - common
prin - rare, scarce
goroesi - to survive
pâr (g)/parau - pair/s
graddol - gradual
nythu - to nest
fforchog - forked
perthynas (b)/perthnasau - relative/s, relationship/s
boda (g)/bodaod - buzzard/s