Uned 4 - Darn Darllen 1 - Cyfieithu mewn Llys

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Mae llawer o bobl od yn byw yng nghymoedd De Cymru. Ym Merthyr maen nhw’n dal i sôn am ddigwyddiad yn Llys yr Ynadon rai blynyddoedd yn ôl.
Buodd gyrrwr lori o’r Almaen o flaen ei well am yrru’n rhy gyflym. Doedd dim Saesneg ’da fe, a doedd dim un o swyddogion y llys yn siarad Almaeneg.
Apeliwyd am help gan y cyhoedd.
Wrth lwc, roedd ’na ddyn yn yr oriel gyhoeddus a honnai ei fod e’n medru’r Almaeneg.
Tyngodd e’r llw, a chymryd ei le yn barod i gyfieithu tystiolaeth yr Almaenwr.
Y cwestiwn cyntaf a ofynnwyd oedd, “Beth yw eich enw?”
Y cyfieithiad Almaeneg a gafwyd oedd, “Fot is iô neim?” – mewn acen Almaeneg!
Afraid dweud i’r dyn gael ei ddirwyo’n drwm am wastraffu amser y llys.