Uned 4 - Darn Darllen 2 - Cau Ysbytai

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Mae mwy na 300 o bob rhan o Gymru wedi protestio tu allan i adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd yn erbyn cynlluniau i gau ysbytai cymunedol.
Roedd pum meddyg teulu ac aelod o’r cyhoedd wedi gwthio gwely ysbyty o Fronllys ger Aberhonddu i Gaerdydd. Cyrhaeddodd y chwech mewn pryd ar gyfer y brotest ar ôl teithio 50 milltir. Dywedon nhw eu bod yn anfodlon ar gynlluniau i dorri gwasanaethau pedwar ysbyty yn y sir. Ond dywedodd Bwrdd Iechyd Lleol Powys fod yn rhaid moderneiddio’r gwasanaeth, a bod anghenion cleifion yn bwysicach nag adeiladau.
Mae’r bwrdd iechyd yn wynebu dyled o £3.5 miliwn ac yn sôn am dorri gwasanaethau yn ysbytai Bronllys, Llanidloes, Trefyclo a Llanfair-ym-Muallt. Dywedodd ymgyrchwyr y byddai toriadau’n arwain at gau’r ysbytai yn y pen draw. Mae trefnwyr y brotest wedi dweud fod ysbytai bach dan fygythiad mewn sawl ardal yng Nghymru.
“Er hyn, mae’n bwysig cofio ein bod ni wedi moderneiddio’r gwasanaeth yn ddiweddar, a hynny’n llwyddiannus,” meddai llefarydd dros y Bwrdd Iechyd. “Rhaid inni barhau i roi’r gwasanaeth a thriniaeth orau a chwrdd ag anghenion y 130,000 o bobl sy’n byw ym Mhowys. Mae hyn yn golygu rhoi blaenoriaeth i gleifion, triniaethau a staff meddygol, yn lle blaenoriaeth i adeiladau.”
Ddydd Iau, bu bron 500 mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanfair-ym-Muallt i fynegi pryderon am yr ysbyty lleol.