Uned 5 - Darn Darllen 1 - Apartheid

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Gofynnodd gohebydd o Sais i Jesse Jackson unwaith pam roedd e’n gwrthwynebu Apartheid yn Ne Affrica. “Byddai rhoi mwy o hawliau i’r bobl groenddu’n rhwym o niweidio economi’r wlad, ac arwain at ragor o ddiweithdra,” meddai’r gohebydd. “Doedd dim diweithdra ymhlith pobl groenddu America pan o’n nhw’n gaethweision,” oedd ateb cwta Jesse Jackson.