Uned 5 - Darn Darllen 2 - Tom Barnardo

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Tom Barnardo
Cafodd [Caeth] Tom Barnardo ei eni yn Nulyn, prifddinas Iwerddon, yn 1845. Doedd e ddim yn hoff o astudio, ac ar ôl iddo fe orffen ysgol, aeth e i weithio fel clerc ym musnes ei dad. Ar ôl iddo fe fynd i gyfarfod yn yr eglwys un noson, penderfynodd e helpu pobl dlawd y ddinas. Roedd y gwaith wrth ei fodd, a phenderfynodd e fynd i’r coleg yn Llundain i fod yn feddyg ac wedyn mynd yn genhadwr i China. Ond parhau i helpu pobl dlawd wnaeth Tom. Tra oedd e’n fyfyriwr, agorodd e ysgol i fechgyn tlawd yn Stepney.
Un noson, wrth iddo fe gau’r ysgol, sylwodd e fod un o’r bechgyn wedi aros ar ôl a’i fod e’n cysgu wrth y tân. Pan ofynnodd Tom Barnardo iddo fe pam nad oedd e’n mynd adre, dwedodd y crwt wrtho fe nad oedd na chartre na mam na thad ’da fe, a’i fod e, fel llawer o fechgyn eraill, yn cysgu ma’s ar hyd strydoedd Llundain.
Yn lle mynd i China, penderfynodd Tom Barnardo aros yn Llundain i geisio gwneud rhywbeth am y broblem fawr hon. Pan oedd e’n dair ar hugain oed, agorwyd cartre cyntaf Dr Barnardo, ac erbyn hyn mae ei enw’n adnabyddus trwy’r byd.