Uned 6 - Darn Darllen 1 - Gwybod a Nabod

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Athro    “Elis, ’sai tair punt ’da ti, a ’set ti’n gofyn i dy dad am dair punt arall, sawl punt fyddai ’da ti wedyn?”
Elis    “Tair punt.”
Athro    “Elis, dwyt ti ddim yn gwybod llawer am fathemateg.”
Elis    “Syr, dych chi ddim yn nabod fy nhad!”