Uned 6 - Darn Darllen 2 - Dafydd ap Gwilym

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Bardd mwya Cymru yn y Canol Oesoedd oedd Dafydd ap Gwilym – dyn o Geredigion oedd yn byw yn y ganrif ar ôl marwolaeth y tywysog Llywelyn ap Gruffydd yn 1282. Ysgrifennodd Dafydd lawer am ferched ond carwr anlwcus oedd e, fel arfer, a oedd yn chwerthin am ben ei anlwc ei hunan. Yn gefndir i’r carwriaethau mae llawer o sôn am natur a’r awyr agored, a dyma’r rhan hyfrytaf o’i waith. Ymwelodd Dafydd â phob rhan o Gymru, yn aros weithiau yn y tafarnau ac weithiau yn nhai’r bobl fawr – yr uchelwyr – ond nid bardd proffesiynol oedd e fel y rhan fwya o feirdd ei gyfnod. Cafodd Dafydd ei gladdu yn Abaty Ystrad Fflur, Ceredigion.