Uned 7 - Darn Darllen 1 - Priod-ddulliau Ffred

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Ffred yw’r ceffyl blaen yn y ras i fod yn Aelod Cynulliad nesaf Aberwlpan. Mae’r ymgeiswyr eraill wedi dod i ben eu tennyn. Maen nhw’n rhedeg o gwmpas yr etholaeth a’u gwynt yn eu dyrnau, ond thâl hi ddim iddyn nhw gan fod poblogrwydd Ffred ar gynnydd o hyd. Mae e’n siarad pymtheg y dwsin am sut bydd e’n gwella’r lle, ac mae hynny’n rhoi hwb i galon dyn. Gobeithio nad breuddwyd gwrach yw e. Mae’r etholaeth ’ma wedi bod yn dalcen caled i’w blaid yn y gorffennol, ond dw i’n siŵr y bydd e wrth ei fodd noson yr etholiad.