Uned 8 - Darn Darllen 1 - Amser yn hedfan

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Roedd hen ddyn yn byw ar ei ben ei hunan yn y wlad ar bwys Porthmadog. Un bore yn 1910 safodd ei wats, ac felly, dyma fe’n mynd i lawr i’r dre i chwilio am rywun i’w atgyweirio. Roedd hi’n ddiwrnod carnifal ym Mhorthmadog. Stopiodd yr hen ŵr rywun ar y stryd. “Beth sy’n digwydd heddiw?” meddai fe. “Pen-blwydd Victoria?” “Victoria!” meddai’r dyn arall. “Mae Victoria wedi marw ers deg mlynedd. Brenin sy gynnon ni nawr – y Brenin George.” “George?” meddai’r hen ŵr. “Nid y twrnai yna o Lanystumdwy!”