Uned 8 - Darn Darllen 2 - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon.

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Roedd Dydd Gŵyl Dewi llynedd yn ddiwrnod braf. Dw i’n cofio hynny oherwydd, am y tro cyntaf, penderfynais i, gyda fy merch ifancaf, ymuno yng ngorymdaith Gŵyl Dewi Caerdydd.
Roedd yn achlysur gwirioneddol anhygoel, gyda miloedd o bobl yn cerdded a channoedd mwy yn gwylio. Roedd dawnswyr gwerin o Gymru, Llydaw ac Iwerddon, bandiau di-rif a dwsinau o faneri Dewi Sant a’r Ddraig Goch yn chwifio yn yr heulwen.
Tan y diwrnod hwnnw do’n i ddim wedi cefnogi cael diwrnod o wyliau ar Ddydd Gŵyl Dewi. Yn bennaf am fy mod yn teimlo bod y diwrnod hwn o leiaf yn gorfodi pob ysgol a phlentyn yn y wlad i arddel Cymreictod ac i barchu traddodiad a hanes.
Mae hyd yn oed plant bach yr ysgolion lleiaf Cymreig yn gwisgo’r bais a’r betgwn ar Fawrth y cyntaf, a nifer fawr o ysgolion yn cynnal Eisteddfod. Roeddwn i o’r farn y byddai rhoi diwrnod o wyliau i bawb yn peryglu’r traddodiad yma, diwrnod lle mae plant yn mwynhau achlysur pwysig (a phrin) o hunaniaeth Gymreig.
Ond, ar ôl profi’r ymdeimlad gwych o Gymreictod ar strydoedd Caerdydd llynedd, efallai yn wir mai’r ffordd ymlaen yw diwrnod o ddathlu go-iawn yn union fel mae’r Gwyddelod wedi llwyddo ei wneud gyda Gŵyl Sant Padrig.
Golwg