Uned 9 - Darn Darllen 1 - Y Ffordd i Lanybydder

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Roedd Gruff a Dewi’n cerdded dros y mynydd pan gwrddon nhw â dyn dierth. Gofynnodd y dyn iddyn nhw faint o ffordd oedd hi i Lanybydder. Ar ôl iddyn nhw ddweud wrtho fe, aeth y ddau ffrind ymlaen. “Gruff,” meddai Dewi, ar ôl sbel. “Mae’n bum milltir i Lanybydder, siŵr o fod.” “Ydy, ydy,” meddai Gruff, “siŵr o fod.” “Ond dwedaist ti wrth y dyn ei bod hi’n ddwy filltir a hanner.” “Do, do,” meddai Gruff. “Ro’n i’n meddwl bod golwg flinedig arno fe.”