Uned 10 - Darn Darllen 1 - Cardi yn y Garej

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Dyma Gardi’n tynnu i mewn i gael petrol, ac meddai fe wrth ddyn y petrol, “Peint o betrol, os gwelwch chi’n dda. Llond llwy de o oel yn yr enjin, a dau ddiferyn o ddŵr yn y ‘radiator’”.
A chwarae teg i’r boi bach, dyma fe’n gwneud y gwaith, a dyma nhw’n setlo’r cownt.
Wrth i’r Cardi fynd i’r car, dyma’r gweinydd yn gwthio’i ben drwy’r ffenest a dweud,
“Jawl, licet ti i fi beswch i mewn i dy deiars di ’fyd?”