Uned 10 - Darn Darllen 2 - Llifogydd

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd, dyw 75% (saith deg pump y cant) o bobl sy’n byw mewn ardaloedd lle mae yna risg o lifogydd ddim wedi cymryd unrhyw gamau i amddiffyn eu cartrefi.
Mae’r asiantaeth yn dweud bod rhai’n “gwadu’r peryglon” a thaw dim ond 20% (dau ddeg y cant) o’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd dan fygythiad sydd wedi cofrestru i dderbyn gwybodaeth ynglŷn â llifogydd lleol.
Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig am y tro cyntaf i gartrefi a busnesau mewn rhannau o arfordir y gogledd.
Bydd modd i bobl gael y rhybuddion diweddaraf posib dros y ffôn, mewn neges ebost neu neges destun ar ffôn symudol.
Dwedodd Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd, “Mae rhai pobl sy’n byw mewn ardaloedd sydd dan fygythiad yn gwadu peryglon posib llifogydd. Mae hi’n rhyfeddol bod ’na gymaint o bobl sy’n cymryd dim camau o gwbl i warchod eu cartrefi rhag y perygl cynyddol o lifogydd – er eu bod yn cloi eu drysau i warchod eu cartrefi a’u holl eiddo rhag lladron.”
Mae’r asiantaeth yn amcangyfrif bod pobl yn debygol o golli mwy na £28,000 mewn costau os bydd llifogydd yn difrodi eu cartrefi, o’u cymharu â £900 mewn lladrad.
Cymru’r Byd