Uned 11 - Darn Darllen A - John Evans, Glöwr

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Adrodd hanes rhywun arall
Ym mis Awst 1987, dathlodd John Evans o Fforest-fach, Abertawe, ei ben-blwydd yn gant a deg oed. Y diwrnod ’na aeth e i Lundain i weld y ddinas. Roedd e’n ei gweld hi’n hardd iawn. “Dyna’r tro cyntaf iddo fe adael Cymru,” meddai ei fab, Amwel. Buodd e’n gweithio dan ddaear am flynyddoedd. Ymddeolodd e’n saith deg oed. Ar y pryd, fe oedd y glöwr hynaf yn y wlad. Dywedodd Amwel fod John yn byw gyda fe ers iddo yntau ymddeol.