Uned 11 - Darn Darllen 1 - Moch Môn

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Yng Nghymru, mae llysenwau ar bobl sy’n dod o bron pob ardal, er enghraifft, ‘Twrc’ yw rhywun sy’n dod o Lanelli a ‘Jac’ yw rhywun sy’n dod o Abertawe. Yn y Gogledd ‘Lloi Llŷn’ maen nhw’n galw pobl o Benrhyn Llŷn a ‘Moch Môn’ yw llysenw pobl Ynys Môn. Roedd llawer o bobl o Ynys Môn yn gweithio yn chwareli Gwynedd ’slawer dydd, a do’n nhw ddim yn boblogaidd iawn.
Un noson o haf buodd dau chwarelwr lleol yn cerdded i lawr y stryd ym Methesda, Gwynedd. Aethon nhw heibio i dŷ lle roedd llawer o ddynion Ynys Môn yn aros. Roedd y ffenestri ar agor a gwynt cig moch yn ffrïo’n dod ma’s i’r stryd.
Meddai’r un wrth y llall, “Bwyta’i gilydd maen nhw, gobeithio.”