Uned 11 - Darn Darllen 2 - Cyfuno Ysgolion

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

AWDURDOD ADDYSG CYNGOR SIR ABERWLPAN
HYSBYSIAD CYHOEDDUS
Cyfuno Ysgolion
Mae’r Awdurdod yn awyddus i dderbyn sylwadau ynglŷn â’r cysyniad o gyfuno ysgolion lleol i ffurfio ysgolion bro, a chyhoeddwyd dogfen ymgynghorol i’r perwyl hwn. Mae copi ar gael i unrhyw un sydd â diddordeb yn Neuadd y Sir. Hefyd mae copïau ar gael yn ysgolion a llyfrgelloedd y sir. Croesewir unrhyw sylw erbyn 31 Mai, eleni.
R. Ben I. Dennyn
Cyfarwyddwr Addysg