Uned 12 - Symud Tŷ

MP3 o'r sgets yn yr uned hon

An MP3 of the "sketch" from this unit.

Symud i dŷ newydd
Mair, y fam, sy’n trefnu ei gŵr Aled, ei phlant Geraint a Carys, a Mr Parry:

Mair:    Aled! Aled! Dere â’r piano i mewn i’r stafell ’ma – na, na, cyn y cadeiriau! Gwranda arna i, wnei di?
Mr Parry:    Ble dych chi eisiau’r gwely, Mrs Jones?
Mair:    Rhowch e yn y stafell wely fawr yn y cefn – dyna fy stafell wely i, dych chi’n gweld. Wedyn, rhowch wely Aled yn y stafell wely fach yn y ffrynt ... [Mae hi’n gweld Carys] O, dyna ble rwyt ti, Carys!
Carys:    Cofiwch fod eisiau rhywle i roi fy nghyfrifiadur!
Mair:    Dw i ddim yn mynd i ddweud wrthat ti eto, Carys, – tro’r i-Pod ’na i ffwrdd, tyn y teclyn o dy glust. Cer i helpu dy dad gyda’r piano yn lle poeni am dy gyfrifiadur. Dw i ddim yn gallu helpu o achos fy nghefn.
Geraint:    Mam! Helpwch fi! Mae’r bocs ’ma yn rhy drwm.
Mair:    Cer â fe i’r gegin, ’te. Wedyn, gwna goffi i bawb – a bwyda Tiddles cyn iddi hi fy hala fi’n benwan.
Mr Parry:    Peidiwch gwneud coffi i fi. Ga i de? A rhowch bum llwyaid o siwgr ynddo fe.
[Daw Mr Thomas i mewn]
Mair:    Mr Tomos! Diolch yn fawr i chi am alw i mewn i helpu. Peidiwch codi dim byd trwm, nawr, – dw i’n gwybod am eich calon. Beth am rywbeth ysgafn fel ... fel y cwpwrdd dillad ’na? Geraint! Helpa Mr Thomas! [Mae hi’n gweld ffrind yn cyrraedd] O, dyma Siân yn cyrraedd.
Siân:    Sut mae’n mynd, Mair? Rwyt ti wedi blino, dw i’n siŵr. Dere di draw ’da fi i’r lolfa – dwi’n gallu gweld y soffa ’na. lshte di i lawr yma, a gad i bobl eraill wneud y gwaith am unwaith. Yfa dy goffi, a phaid â phoeni am bethau!