Uned 12 - Darn Darllen 1 - Gofyn i Dad-cu

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Roedd bachgen bach yn cerdded ar lan y môr gyda’i dad-cu.
“Dad-cu,” meddai fe, “Pam mae’r môr yn wyrdd?”
“Mae’n flin ’da fi,” atebodd  yr hen ŵr. “Dw i ddim yn gwybod.”
Hanner munud wedyn, daeth cwestiwn arall.
“Dad-cu, pam mae’r awyr yn las?”
“Mae’n flin ’da fi,” meddai’r tad-cu unwaith eto. “Dw i ddim yn gwybod hynny chwaith.”
“Wel, pam mae gwylanod yn wyn ’te?” meddai’r crwt wedyn.
Cafodd [Caeth] e’r un ateb, “Dw i ddim yn gwybod.”
“Dad-cu,” meddai fe wedyn. “Oes gwahaniaeth ’da chi mod i’n gofyn cwestiynau o hyd?”
“Dim o gwbwl, machgen i. Mwya i gyd y byddi di’n ei ofyn, mwya y byddi di’n ei ddeall.”