Uned 12 - Darn Darllen 2 - Cerddwyr a Ffermwyr

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Mae undebau ffermwyr Cymru wedi awgrymu system o fforymau lleol i rwystro brwydr ffyrnig rhwng cerddwyr a ffermwyr yng nghefn gwlad Cymru.
Mae dyfalu y bydd y Llywodraeth yn cytuno â galwadau cymdeithasau cerddwyr i roi’r hawl i grwydro dros y rhan fwya o dir agored Cymru a Lloegr, ond mae’r Undeb yn awgrymu trafodaethau lleol rhwng y cerddwyr a’r perchnogion tir.
“Dyn ni’n disgwyl papur ymgynghorol gan y Llywodraeth cyn bo hir,” meddai llefarydd ar ran yr undebau. “Ond dyn ni ddim yn credu taw’r ateb yw deddf fel hyn. Os yw’r cerddwyr eisiau trafod, gallan nhw wneud hynny yn lleol gyda ffermwyr a chytuno ar ble y gall pobl grwydro.”
Yn ôl yr undebau, dylai pobl gadw at lwybrau cyhoeddus; maen nhw’n ofni y bydd y ddeddf yn rhoi hawliau i gerddwyr i grwydro ar draws caeau. Os felly, mae’r ffermwyr yn addo brwydr galed.
Cymru’r Byd