Uned 13 - Darn Darllen 1 - 'Earthlights' Penrhyn Llŷn

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Un noson braf o hydref pan o’n i’n cerdded yn ôl i Ganolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, ar ôl bod yn Nhafarn y ‘Fic’ yn Llithfaen, troiodd yr awyr yn oren llachar am ryw ddeg eiliad. Pan soniais i am hyn wrth fy nghydweithwyr oedd yn aros yn y Nant gyda fi ar y pryd, chwerthinon nhw gan roi’r bai ar effaith y cwrw yn y ‘Fic’. Ond, ar ôl i fi ddychwelyd adre, penderfynais i edrych i mewn i’r mater. Mewn llyfr Saesneg o’r enw Earthlights, darllenais i fod Penrhyn Llŷn yn enwog am y math yma o ffenomen. Y theori yw bod yna gysylltiad rhwng symudiadau daearegol, ‘earthlights’ ac ‘UFOs’.