Uned 13 - Darn Darllen 2 - Gemau Olympaidd

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Gêmau Olympaidd: risg i elusennau
Ydych chi’n cofio sut roedd elusennau’n poeni am yr holl arian a gafodd ei wario ar Gêmau Olympaidd Llundain? Yma mae erthygl o wefan Cymru’r Byd sawl blwyddyn cyn y Gêmau.
Mae un gronfa Loteri wedi rhybuddio y gallai nifer o gynlluniau cymunedol gael eu gadael heb unrhyw gymorth ariannol o gwbl oherwydd y Gêmau.
Mae’r pryder wedi cael ei nodi mewn llythyr gan Weinidog Diwylliant a Chwaraeon Cymru, at Ysgrifennydd Diwylliant Llywodraeth San Steffan.
Mae Llywodraeth San Steffan wedi dweud y bydd rhywfaint o arian y Loteri yn mynd at y diffyg a fydd yn y gyllideb derfynol ar gyfer y Gêmau Olympaidd.
Mae Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon Cymru yn pryderu y bydd elusennau yng Nghymru yn cael eu heffeithio gan hyn.
Yn ei lythyr, dwedodd ei fod yn ofni y bydd y ffigwr yn cynyddu ymhellach, ac y gallai fod cymaint â £36 miliwn.
“Bydd y methiant yn cael effaith sylweddol ar y gallu i rannu’r arian yng Nghymru,” meddai.
“Gydag addewid i gynorthwyo’r Gêmau Olympaidd a’r Gêmau Paralympaidd, bydd achosion da yng Nghymru yn colli cyfle.”
Dywedodd y gweinidog fod y Gêmau yn newyddion da i Gymru, gyda digwyddiadau yn cael eu cynnal mewn llefydd fel Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.
Cymru’r Byd