Uned 14 - Darn Darllen 1 - Y Newyddion

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

Noswaith dda. Dyma’r newyddion am wyth o’r gloch, nos Lun, y seithfed o Fai.
Cyhoeddwyd y bydd dau gant o weithwyr yn colli eu swyddi yng ngwaith dur Port Talbot. Dwedodd llefarydd ar ran y cwmni Tata fod hyn yn ganlyniad i gyflwr presennol y farchnad.
Arestiwyd deg o bobl am brotestio tu allan i’r Senedd yng Nghaerdydd echdoe. Peintiwyd slogan “Deddf Iaith Newydd” gan nifer o bobl enwog ar wal flaen yr adeilad.
Ac nawr y tywydd. Disgwylir cawodydd trwm yn ystod y nos. Bydd hi’n eitha oer gyda’r tymheredd yn disgyn i chwe gradd Selsiws. Dylai’r glaw beidio erbyn y boreAn MP3 of the "darn darllen" from this unit.