Uned 14 - Darn Darllen 2 - Anableddau

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Darlithydd ar gyfer Myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu ac Anableddau
Darlithydd yn eisiau, i ddechrau ar 1 Awst, a chanddo brofiad a/neu gymwysterau ym maes anghenion addysgol arbennig i ddysgu myfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau.
Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn athro brwdfrydig ac ymroddedig â phrofiad o weithio yn y sector uwchradd neu addysg bellach.
Lleolir y swydd ar gampws y Coleg yn Llanwlpan.
Bydd y gallu i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac i yrru car yn hanfodol.
Gellir cael ffurflenni cais a rhagor o fanylion drwy gysylltu â Choleg Llanwlpan, Llanwlpan LL12 3AB
Ffôn: (01234) 567891; e-bost: post@llanwlpan.ac.uk