Uned 15 - Darn Darllen 1 - Robin Hood

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Roedd Robin yn byw yng Nghoedwig Sherwood. Fe oedd y dyn enwocaf/y dyn mwya enwog yn yr ardal. Roedd Robin mor ddewr â llew. Roedd e mewn cariad â’r Forwyn Marion. Marion oedd y ferch bertaf yn Nottingham. Roedd hi mor bert ag angel. Hi oedd y plentyn ifancaf yn ei theulu. Roedd gwefusau Marion mor goch â thân, ac roedd ei gwallt yn fwy tywyll na gwallt Robin.
Roedd Siryf Nottingham yn byw yng Nghastell Nottingham. Fe oedd y dyn mwya creulon yn Nottingham. A dweud y gwir, fe oedd y dyn gwaethaf yn Lloegr. Roedd e cynddrwg â chythraul. Roedd e’n llai golygus na Robin. Roedd e mor gyfrwys â chadno. Robin oedd y mwya deallus o’r ddau.
Roedd Coedwig Sherwood yn wlypach yn y gaeaf. Roedd y goedwig yn wlypach o lawer na’r caeau. Roedd y Siryf yn casáu tywydd gwlyb. Roedd e’n aros yn ei gastell, felly roedd Robin yn hapusach yn y gaeaf. Roedd Robin yn iau/yn ifancach na’r Siryf, felly roedd y Siryf yn fwy araf/yn arafach. Roedd y werin mor dlawd â llygod eglwys. Roedd pobl yn dlotach o lawer bryd hynny. Roedd hi’n haws/hawddach byw yn y goedwig. Roedd y werin yn hela’r ceirw; roedd y bobl yn fwy tawel/yn dawelach na llygod pan o’n nhw’n hela’r ceirw.