Uned 16 - Darn Darllen 1 - Eira ar y Priffyrdd

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Mae Cyngor Sir Aberwlpan wedi gwadu eu bod nhw’n araf yn ymateb i’r eira mawr nos Iau diwethaf. Yn ôl llefarydd, roedd y lorïau graeanu ma’s o 2 o’r gloch y bore ymlaen. Trwy’r sir roedd dros 20 o lorïau wrthi’n clirio’r eira ag erydr os oedd angen. “Roedd y gweithwyr wrthi trwy’r dydd a’r diwrnod canlynol. Yn naturiol, roedden ni’n canolbwyntio ar y prif heolydd a gyrru’r lorïau i heolydd dosbarth 2 a 3 wrth i’r priffyrdd fynd yn llai peryglus. Cawson ni ein hatal rhag clirio’r priffyrdd gan geir wedi eu gadael ar yr heol, yn rhwystro’n lorïau graeanu ni rhag gweithredu.”