Uned 16 - Darn Darllen 2 - Enwau Cymraeg ar Strydoedd

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon


An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Pentrefi Sir Fynwy yn dileu enwau Cymraeg
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo Bwrdd yr Iaith Gymraeg o “osod cynsail peryglus” wedi iddyn nhw gytuno â phenderfyniad dau bentref yn sir Fynwy i gael gwared ar eu henwau Cymraeg.
Mae cynghorau cymunedol Rockfield a Cross Ash wedi dileu enwau Llanoronwy a Chroes Onnen o’u harwyddion ffyrdd, chwe blynedd ar ôl iddyn nhw gael eu cyflwyno.
Mae’r cynghorwyr a’r trigolion lleol sydd wedi bod yn gwthio i gael gwared ar yr enwau yn dweud nad oes sail hanesyddol i’r enwau – ac mae Bwrdd yr Iaith yn cytuno â nhw. Ond mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Bwrdd yr Iaith. Yn ôl Bethan Williams, Cadeirydd y Gymdeithas, roedd “hi’n siomedig iawn clywed ymateb Bwrdd yr Iaith. Mae’n gosod cynsail peryglus i ardaloedd eraill.”
Bron i hanner can mlynedd ers ymgyrch arwyddion ffyrdd Cymdeithas yr Iaith yn y 1960au, pan fuodd protestwyr allan yn ymgyrchu dros gael arwyddion dwyieithog, mae Bethan Williams yn gweld y penderfyniad yn ‘gam mawr yn ôl’. “Mae’n cael gwared ar elfen o Gymreictod yr ardal,” meddai, “ac yn dangos ddiffyg parch llwyr at y Gymraeg gan y cyngor lleol”.
Golwg