Uned 17 - Darn Darllen 1 - Cyffuriau ym myd Rygbi

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Mae’n bosib y bydd chwaraewyr rygbi yn cael dirwy yn ogystal â chael eu gwahardd am ddefnyddio cyffuriau. Dyna oedd yn cael ei ystyried gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol mewn cyfarfod yn Nulyn ddoe. Cododd y pwnc pan gafodd ei ddatgelu fod un o chwaraewyr Tîm Cymru dan 21, Harri Williams, wedi bod yn cymryd cyffuriau i wella ei gêm.
Harri Williams yw’r trydydd chwaraewr rygbi i gael ei ddal yn defnyddio cyffuriau – y cyntaf oedd Richie Griffiths o Dîm Heddlu De Cymru, a gafodd [gaeth] ei wahardd am ddwy flynedd yn 1991