Uned 18 - Darn Darllen 1 - Cofio Dyddiadau

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Does dim cof ’da fi am ddyddiadau. Dw i’n gallu cofio’r rhai adnabyddus, fel, er enghraifft, y pumed ar hugain o Ragfyr a’r cyntaf o Fawrth. Ond, ar ôl hynny, dw i’n mynd ar goll yn gyflym. Dw i’n meddwl taw’r pumed ar hugain o Ionawr yw Dydd Santes Dwynwen. Ond dw i ddim yn siwr am Ddydd Sant Ffolant – y pedwerydd ar hugain o Chwefror, dw i’n meddwl. Dw i’n waeth byth pan mae’n dod i ben-blwyddi. Dw i’n sicr taw’r unig reswm dw i’n cofio mhen-blwydd fy hunan yw’r ffaith i fi gael fy ngeni ar ddiwrnod byrra’r flwyddyn, sef yr unfed ar hugain o Ragfyr.