Uned 18 - Darn Darllen 2 - Theatr Bara Caws

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Mae Theatr Bara Caws wedi ennill gwobr o £10,000 gan y bragwyr Guinness tuag at lwyfannu sioe newydd.
Bara Caws yw’r unig gwmni yng Nghymru i ennill mewn cystadleuaeth arbennig ar gyfer theatr mewn tafarndai.
Trwy gyd-ddigwyddiad y clywodd y cwmni am y gystadleuaeth ym mis Awst llynedd, a bu’n rhaid llunio cais yn cyflwyno hanes y cwmni a’r sioeau blaenorol.
Mae Bara Caws wedi teithio gyda sawl sioe glybiau yn y gorffennol – gan ddenu tua 6,000 o bobl i weld y sioe ddiwethaf.
“Mae pobl yn ciwio i fyny i’w gweld nhw.” meddai Linda Brown ar ran Bara Caws. “Dyn ni’n denu cynulleidfa newydd, pob oedran a phob haen o gymdeithas. Mae’n achlysur, mae pobl yn mynd mewn crowd, ac yn cael peint, ac maen nhw’n ymgolli yn y sioe. Ac wedyn mae yna nifer o bobl eisiau dod i weld ein sioeau cymuned ni, ac yn mwynhau’r rheina.”
“Mae pobl yn anghofio fod theatr wedi dechrau mewn tafarndai. Ac wrth fynd â’r sioe ar daith rwyt ti’n gallu rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, trwy fod yr arian yn mynd at y clwb pêl-droed neu’r clwb rygbi lleol.”