Uned 19 - Darn Darllen 1 - Mosco

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Stopiodd gohebydd y New York Herald Tribune ryw ddyn ar y stryd ym Mosco. “Beth o’ch chi’n ei feddwl o Leonid Brezhnev?” meddai fe.
“Dilynwch fi,” meddai fe.
Aeth yr Americanwr ar ei ôl e – i lawr i stryd gefn, i mewn i dŷ, i lawr i seler, a ma’s ar lan Afon Mosgfa.
“I mewn i’r cwch ’ma,” meddai’r dinesydd. Rhwyfodd e ma’s i ganol yr afon. Yn sydyn, plygodd e yn ei flaen at yr Americanwr a sibrwd yn ei glust:
“Mae hiraeth ’da fi ar ei ôl e,” meddai fe.