Uned 19 - Darn Darllen 2 - Sioe Gerdd

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Mae sioe gerdd ysgol gynradd ymhlith y chwe chynllun cyntaf yng Nghymru i dderbyn math newydd o grant gan Gyngor y Celfyddydau.
Projectau celfyddydol unigol sydd i elwa o dan gynllun ‘Celfyddydau i Bawb’, ac mae grant Ysgol Llandysul yn mynd tuag at gostau llwyfannu sioe gerdd gan 120 o ddisgyblion hŷn yr ysgol.
Nos Lun a nos Fawrth bydd ‘Joseff a’i Got Amryliw Anhygoel’ yn cael ei pherfformio yn Neuadd Tysul yn y dre, gyda Martin Geraint, cyflwynydd y Slot Meithrin ar S4C yn y brif ran.
Mae’r grant o £1,785 hefyd wedi galluogi’r disgyblion i gael help proffesiynol gydag agweddau fel dawns a cherddoriaeth o fewn y sioe.
Cymru’r Byd