Uned 20 - Deialog Hwn a Hon

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon

An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Sgwrs rhwng dau ffrind mewn parti
Twm    Beth yw hwn?
Non    Taramasalata, dw i’n meddwl. Bwyd o Wlad Groeg.
Twm    Beth yw hwnna ’te?
Non    Hwnna fan ’na wrth y cyw iâr?
Twm    Ie – hwnna sy’n edrych fel dom defaid!
Non    Cafiar.
Twm    Ych a fi. Dw i ddim yn ffansïo hwnna. Beth yw’r rhain fan hyn?
Non    Samosas. Mae’r rheina’n boeth iawn, dw i’n siŵr.
Twm    Mae hyn yn ofnadwy. Does dim byd dw i’n ei lico yma. Pam does dim byd normal fel brechdanau cornd bîff neu frechdanau wy yma? Mae pawb yn lico’r rheiny.
Non    Paid cwyno cymaint. Mae’r bwyd ’ma’n ardderchog.
Twm    Mater o farn yw hynny . . . Beth bynnag, pwy yw hwnna sy’n siarad â Mari?
Non    Wyt ti’n cofio Alun Dafydd?
Twm    Hwnnw oedd yn arfer gweithio yn y banc?
Non    Ie. Well hwnna yw ei frawd e.
Twm    Wel, wel. Felly pwy yw honna wrth ei ochr e?  Ei wraig e?
Non    Nage, mae honno’n gweithio yn America ar hyn o bryd. ’Sdim syniad ’da fi pwy yw honna.
Twm    Beth am y ddwy sy’n sefyll wrth yr aspidistra. Pwy yw’r rheina?
Non    Merched Siôn a Siân Evans.
Twm    Siôn a Siân Evans? Y rheiny oedd yn cadw Swyddfa’r Post ers talwm?
Non    Ie, dyna ti. Eu merched nhw yw’r rheina.
Twm    Jiw jiw! Ro’n nhw yn yr ysgol feithrin y tro diwetha gwelais i nhw. Faint yw eu hoed nhw nawr?
Non    Tua dau ddeg wyth
Twm    Dau ddeg wyth! Mae hynny’n anhygoel. Dyn ni’n mynd yn hen, t'mod!
Non    Ydyn wir.