Uned 21 - Darn Darllen 1 - Papur Bro

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

Fydd papur bro Brethyn Cartre, a fydd yn dri deg oed eleni, ddim yn ymuno ag Y Car Llusg, papur bro ardal Llanwlpan – am y tro o leiaf. Ar ôl cyfarfod yr wythnos diwethaf, mae cynhyrchwyr Brethyn Cartre wedi penderfynu dal ati.
“Doedd neb yn awyddus i weld diwedd y papur y mae'i ohebwyr mor frwdfrydig,” meddai’r golygydd, Aled ap Siôn. Y nod yw sefydlu bwrdd golygyddol a fyddai'n dod â syniadau newydd.”
Ond rhybuddiodd y byddai cyfarfod arall ar 6 Tachwedd ac, os na fyddai hwnnw’n llwyddiannus, byddai rhaid ystyried ymuno ag Y Car Llusg unwaith eto.
Yn ôl y golygydd, mae’n amser ystyried rôl papurau bro yn gyffredinol, “Mae’r fformwla wedi bod yn dderbyniol a saff ers tro,” meddai fe, “Ac mae eisiau ystyried sut mae denu pobl ifanc y bydd eu plant nhwthau yn ddarllenwyr y dyfodol!”