Cymraeg Proffesiynol - Rhan 1 (cwrslyfr)

Dyma'r cwrslyfr a ddefnyddir ar y modiwl hwn.

Lluniwyd Cymraeg Proffesiynol – Rhan Un i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith fel y gallant drafod pynciau cymhleth mewn sefyllfaoedd busnes a phroffesiynol yn y Gymraeg.

Yn y modiwl hwn, rhoir sylw arbennig i ramadeg y Gymraeg, sgiliau cyfieithu a chyfansoddi dogfennau a llythyrau yn ymwneud â byd busnes. Ar yr un pryd, nid anghofir sgiliau darllen, deall a thrafod.

Click 11-Cymraeg-Proffesiynol-Rhan-1-2018.pdf link to view the file.