Termau gramadegol

Dyma restr o'r termau gramadegol a ddefnyddir yn y cwrs hwn - mewn Cymraeg clir!

Click termau-gramadeg.pdf link to view the file.