Llunio llythyrau ac e-byst ffurfiol

Dyma rai ymadroddion stoc fformwläig y gellir eu defnyddio wrth lunio llythyrau neu e-byst ffurfiol.