Ymarfer Cyfieithu 1 - cyfieithiad posib

Dyma gyfieithiad posib o'r ymarfer cyfieithu 1. Cofiwch mai aralleiriad sydd yma.