Llythyr yn datgan diddordeb - cyfieithiad

Dyma gyfiethiad o'r llythyr yn datgan diddordeb mewn cymryd rhan mewn project (o Uned 2 yn y cwrslyfr - Adran Cyfuno Sgiliau).